Welcome to our Banqup website! We, and third parties, use cookies on our websites. We use them to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. You can read more about our cookies and change your preferences by clicking on ‘Change my settings'. By clicking on 'Accept all cookies’, you agree to the use of all cookies as described in our Privacy cookie policy.
Digitalizacija

4 uobičajene greške u fakturisanju koje MSP prave i kako ih izbeći

February 15, 2024
6
minuta čitanja

Za mala i srednja preduzeća (MSP), efektivno fakturisanje je ključna komponenta finansijskog uspeha. Ipak, mnoga preduzeća podležu uobičajenim greškama u fakturisanju koje mogu uticati na njihove finansijske rezultate. Hajde da zaronimo u ove uobičajene greške i otkrijemo praktične strategije da ih izbegnemo.

1. Nedosledne procedure fakturisanja

Greška: MSP često nemaju utvrđen proces fakturisanja, što dovodi do nedoslednosti u načinu na koji se fakture kreiraju i šalju. Ovo može izazvati zabunu i kašnjenja.

Rešenje: Standardizujte proces fakturisanja. Napravite jedinstveni obrazac fakture kako biste osigurali da je svaka faktura koju pošaljete dosledna u izgledu i informacijama. Redovnost fakturisanja ne stvara samo profesionalnost i doslednost za vaše klijente, već i smanjuje mogućnost grešaka.

2. Odlaganje faktura

Greška: odlaganje kreiranja i slanja faktura je uobičajena greška mnogih malih preduzeća. Odlaganje fakturisanja do kraja nedelje ili čak do kraja meseca može da dovede do grešaka i kašnjenja faktura. Kasno fakturisanje može dovesti do kašnjenja plaćanja, što može uticati na vaš novčani tok.

Rešenje: Razvijte naviku brzog fakturisanja. Iskoristite tehnologiju da pojednostavite ovaj proces. Vodeća tehnologija fakturisanja će vam pomoći da kreirate i pošaljete fakture za nekoliko sekundi, što znači da možete da distribuirate svoju fakturu čim se posao završi. Pravovremeno fakturisanje ne samo da ubrzava cikluse plaćanja, već se dobro odražava i na efikasnost vašeg poslovanja.

3. Netačni detalji fakturisanja

Greška: Greške u vašim fakturama, kao što su netačne informacije o klijentu ili iznosi za obračun, češće su nego što mislite. Ove greške mogu dovesti do sporova i kašnjenja plaćanja.

Rešenje: Uvek dvaput proverite tačnost svojih faktura. Razmislite o korišćenju softvera za fakturisanje koji minimizira ručni unos podataka, čime se smanjuje verovatnoća grešaka. Dobar softver za fakturisanje vam omogućava da unesete svoje podatke o plaćanju i informacije o kompaniji samo jednom, da bi se oni pojavili na svakoj fakturi bez ikakvog dodatnog rada.

4. Nepostupanje po neizmirenim fakturama

Greška: Nepraćenje neplaćenih faktura i zanemarivanje praćenja je recept za probleme sa novčanim tokovima.

Rešenje: Implementirajte robustan sistem za praćenje neizmirenih faktura. Automatski podsetnici i prateće funkcije u softveru za fakturisanje mogu da promene igru, obezbeđujući da ostanete u toku sa svim neplaćenim ili naplaćenim fakturama. Osim toga, vodeći softver za fakturisanje ne samo da vas podseća na neizmirene fakture, softver takođe može da šalje automatizovane podsetnike vašim klijentima, podstičući ih da plate.

Želite da nadogradite svoj proces fakturisanja bez muke?

Banqup nudi jednostavno, ali efikasno rešenje za e-fakturisanje prilagođeno malim preduzećima. Od samostalnih trgovaca, preko frilensera, do malih preduzeća kojima je potreban efikasniji finansijski proces.

Sa funkcijama dizajniranim za rešavanje uobičajenih izazova u vezi sa fakturisanjem, Banqup može da vam pomogne da pojednostavite proces fakturisanja, čineći ga efikasnijim i usaglašenim.

Banqup je u potpunosti povezan sa državnom platfomom Sistem eFaktura, što znači da se sve vaše prodajne fakture automatski šalju na SEF, dok se sve vaše fakture nabavke bezbedno skladište pored SEFa i na sam Banqup.

Otkrijte kako Banqup može da transformiše vaše iskustvo fakturisanja i podrži rast vašeg poslovanja tako što ćete danas započeti besplatnu probnu verziju Banqup-a.

 

Uvereni da je Banqup pravo rešenje za vas?
Aktivirajte svoj besplatan nalog još danas.

Kreirajte besplatan nalog