Welcome to our Banqup website! We, and third parties, use cookies on our websites. We use them to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. You can read more about our cookies and change your preferences by clicking on ‘Change my settings'. By clicking on 'Accept all cookies’, you agree to the use of all cookies as described in our Privacy cookie policy.
e-Fakturisanje

Jednostavno kreiranje faktura uz Banqup

Brzi i jednostavni procesi elektronskog fakturisanja

Automatsko fakturisanje

Pređite na elektronsko fakturisanje

Koliko vremena trošite na unos podataka, kreiranje svake fakture i evidentiranje istih? Odgovor je previše vremena.

Ali ne sa Banqup-om.

Fakturisanje sa Banqup-om je brzo i lako!
Dizajniran za mala preduzeća, tako da možete da kreirate i šaljete svoje fakture za kratko vreme. Svoje fakture možete poslati na kanal po izboru klijenta i istovremeno na državni portal za elektronske fakture SEF, a u svakom tenutku možete pratiti put svake poslate i primljene fakture kao i njihove statuse.

Recite zbogom sporim, manuelnim zadacima i prepustite sve Banqup-u.

Kako funkcioniše

Kako funkcioniše fakturisanje uz Banqup?

Izlazne fakture

Slanje faktura

Napravite digitalnu fakturu za manje od 60 sekundi.

Povežite vaš nalog putem API-ja sa SEF-om.

Unapred konfigurišite kanal distribucije vašeg primaoca - imejl, Banqup, SEF

Pratite kada je vaša faktura poslata, primljena, otvorena i plaćena.

Pošaljite sa bilo kog mesta iz Banqup aplikacije, u pokretu.

Moving image of a dashboard with converting documents
Moving image of the invoicing dashboard in the Banqup app
Ulazne fakture

Prijem faktura

Primite svoje fakture direktno u Banqup.

Dodajte sa računara (drag&drop), pošaljite imejl  ili snimite sliku pomoću pametnog telefona.

Pomoću Banqup OCR-a olakšajte unos stavki fakture.

Vodite evidenciju o plaćenim fakturama i jednostavno pratite neplaćene i dospele fakture.

Digitalno arhivirajte sve fakture za pristup u bilo kom trenutku.

Instant pristup dokumentima

Pristup računovođa u realnom vremenu

Neophodno je da vodite evidenciju o svim svojim fakturama za svog računovođu? Uz Banqup, to je jednostavan zadatak.

Omogućite svom računovođi pristup u realnom vremenu vašoj Banqup platformi. Vaš računovođa može odjednom da pregleda sva vaša dokumenta i iskoristi svoje vreme da vam pruži više važnih finansijskih saveta vezanih za vaše poslovanje.

Woman working with a smile on her laptop
Zašto Banqup

Koje su prednosti?

Više slobodnog vremena

Sačuvajte vaše vreme i iskoristite ga na najbolji način koji želite, a da to nije dosadna administracija

Važniji poslovi

Nema više ručnih, monotonih, dugotrajnih administratorskih zadataka fakturisanja.

Potpuni pregled i praćenje

Jednostavno pratite put svake poslate i primljene fakture.

Probaj Banqup

Učinite svoje procese fakturisanja bržim i lakšim uz Banqup!
Započnite sa besplatnom probnom verzijom već danas.

Aktiviraj Banqup