Welcome to our Banqup website! We, and third parties, use cookies on our websites. We use them to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. You can read more about our cookies and change your preferences by clicking on ‘Change my settings'. By clicking on 'Accept all cookies’, you agree to the use of all cookies as described in our Privacy cookie policy.
Usaglašenost

Usklađeni i sigurni načini rada

Osigurajte procese vaše firme i klijenata i budite mirni znajući da kreirate usaglašene načine rada

Šta je potrebno

Koje vrste usaglašenosti?

Usklađenost sa zakonskom regulativom e-Fakturisanja

Obavezno e-Fakturisanje je na snazi u Srbiji. Vi, kao računovođa, ste u najboljoj poziciji da vodite svoje klijente kako da s jedne strane postanu usaglašeni sa zakonom tako i da olakšate njihovu tranziciju.

Bezbedna razmena dokumenata

Uverite se da vaši klijenti razmenjuju finansijska dokumenta i fakture na bezbedan i siguran način. Uz Banqup imate jednu stvar manje za brigu.

Sigurna razmena

Osećajte se bezbedno u razmeni finansijskih informacija

Razmena važnih finansijskih dokumenata je laka uz Banqup. Kreirajte digitalna dokumenta na platformi ili konvertujte skenirana i otpremljena dokumenta u digitalne formate radi lakšeg praćenja.

Prijava uz korisničko ime i lozinku i za vas i za vaše klijente

Pratite slanje, otvaranje, preglede i plaćanja faktura

Sigurna arhiva dokumenata, i za vas i za vaše klijente

Elektronsko fakturisanje

Unapredite proces obaveznog e-Fakturisanja

Banqup omogućava lak prelazak na elektronsko fakturisanje. Ne samo da kreirate jednostavnije procese fakturisanja za vaše klijente, već osiguravate da ispunjavaju i lokalne propise o e-Fakturisanju i poreskim obavezama.

Banqup je povezan i razmenjuje informacije sa državnom platformom za e-Fakture SEF i omogućava:

Usklađenost sa zakonskom regulativom Srbije

Automatski arhiviranje i čuvanje faktura i dokumenata na minimalni zahtev [10 godina uz Premium paket]

Vezu sa međunarodnim mrežama, kao što je Peppol

Pogodnosti i benefite jednostavnog, automatizovanog procesa elektronskog fakturisanja

Person smiling and looking at camera
“Ogroman napredak, kako za našu firmu tako i za naše klijente”
Xavier Delattre, računovođa

Demo Banqup

Želite da saznate više? Pitajte naš Banqup tim za demo verziju a oni će vam odgovoriti i na sva pitanja o usaglašenosti sa regulativom.

Vidite demo