Welcome to our Banqup website! We, and third parties, use cookies on our websites. We use them to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. You can read more about our cookies and change your preferences by clicking on ‘Change my settings'. By clicking on 'Accept all cookies’, you agree to the use of all cookies as described in our Privacy cookie policy.
Zakonska usaglašenost

Poštujte lokalne propise o e-Fakturisanju i poreskim obavezama

Sigurne, tačne i usaglašene e-Fakture jednostavno i brzo, sve uz pomoć Banqup-a

Moving image of a dashboard with converting documents
e-Fakturisanje

Šta je e-Fakturisanje i usaglašenost sa zakonom?  

Mnoge evropske zemlje aktivno smanjuju svoj PDV jaz. Ovo je iznos između očekivanog PDV-a i prijavljenog PDV-a.

To znači da državna administracija sprovodi obavezno elektronsko fakturisanje radi pune vidljivosti aktivnosti poslovnog fakturisanja.

Da bi se uskladilo, vašem preduzeću je potrebno rešenje za e-Fakturisanje koje se povezuje sa platformom za e-Fakturisanje vaše državne administracije.

Uz Banqup, lako se povežite sa državnom platformom Sistem e-Faktura (SEF). Kreirajte eFakture u sekundi i distribuirajte ih preko naše mreže na različite kanale i istovremeno na SEF. Potrudićemo se da imate sva prava polja koja su vam potrebna, u formatu koji obezbeđuje usklađenost.

Pogledajte naš tutorijal za povezivanje Banqup platforme sa državnim portalom SEF.

Zakon o e-Fakturiisanju

Kako utiče na mene zakon o e-Fakturisanju?

Od 1. januara 2023. godine u Srbiji počela je puna primena Zakona o elektronskom fakturisanju, od kada počinje i primena izmena i dopuna ovog Zakona.

Ko je u obavezi da izdaje e-Fakture od 1. januara 2023. godine?

Subjekti privatnog sektora, obveznici poreza na dodatnu vrednost, po osnovu međusobnih transakcija;

Subjekt privatnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom javnog sektora, uključujući i sve zahteve za isplatu ka subjektu javnog sektora;

Subjekt javnog sektora po osnovu transakcije sa subjektom privatnog sektora;

Subjekti javnog sektora po osnovu međusobnih transakcija, uključujući i sve zahteve za isplatu;

Poreski punomoćnik stranog lica u Republici Srbiji, u smislu propisa kojima se uređuje porez na dodatu vrednost, po osnovu transakcija sa subjektima privatnog i javnog sektora.

Woman working on her laptop with a smartphone widget next to her
Laptop displaying the Banqup logo
Još više funkcija

Dodatne Banqup funkcije usaglašenosti

Uverite se da vaše poslovanje ostaje usaglašeno koristeći Banqup dodatne funkcionalnosti.

Povežite se i šaljite fakture međunarodnim mrežama kao što je Peppol.

Sigurna arhiva koja automatski arhivira vaša dokumenta na 10 godina za Premium korisnike.

Vaš računovođa sa pristupom Banqup-u, u svakom trenutku može da se lakše uveri da su vaše fakture i procesi usklađeni sa zakonom.

Budite usaglašeni uz Banqup
Zašto Banqup

Koje su prednosti?

Usaglašen softver

Banqup vam pomaže da postanete usaglašeni sa državnim portalom za e-Fakturisanje (SEF).

Pojednostavite zadatke

Propisi o e-Fakturisanju su obavezni, ali naša platforma takođe automatizuje vaše procese i pojednostavljuje zadatke administratora.

Uštedite vreme

Prepustite Banqup-u komunikaciju sa SEF-om i potrošite svoje dragoceno vreme na svoj posao.

Budite usaglašeni uz Banqup

Usaglašenost sa zakonom o e-Fakturisanju i poreskim obavezama jednostavna je uz Banqup.

Aktiviraj Banqup