Welcome to our Banqup website! We, and third parties, use cookies on our websites. We use them to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. You can read more about our cookies and change your preferences by clicking on ‘Change my settings'. By clicking on 'Accept all cookies’, you agree to the use of all cookies as described in our Privacy cookie policy.
Digitalizacija

Kako nas zakon obavezuje da izdajemo eFakture?

Zakon o elektronskim fakturama u Srbiji je na snagu stupio 01.05.2022. godine, čime je otpočela prva faza implementacije sistema elektronskih faktura. Počevši od ovog datuma, subjekti javnog sektora su u obavezi da putem državnog Sistema elektronskih faktura (SEF) izdaju, primaju i čuvaju fakture (izdate od strane subjekata javnog i privatnog sektora), dok su subjekti privatnog sektora u obavezi da izdaju fakture putem SEF-a u transakcijama sa javnim sektorom.

5
minuta čitanja
December 6, 2022
Pročitaj više

Svi tekstovi

Probaj Banqup

Transformišite svoje poslovne procese za kratko vreme uz Banqup.

Aktiviraj Banqup