Welcome to our Banqup website! We, and third parties, use cookies on our websites. We use them to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. You can read more about our cookies and change your preferences by clicking on ‘Change my settings'. By clicking on 'Accept all cookies’, you agree to the use of all cookies as described in our Privacy cookie policy.
Digitalizacija

Prednost elektronskih faktura

October 21, 2022
4
minuta čitanja

Papirne fakture koje smo navikli da koristimo bilo je lako zagubiti jer su čuvane na različitim mestima – u brojnim fasciklama i registratorima. Elektronske fakture, za razliku od tradicionalnih, dostupne su uvek na jednom mestu i možete ih pronaći uz samo par klikova.

Papirne fakture koje smo navikli da koristimo bilo je lako zagubiti jer su čuvane na različitim mestima – u brojnim fasciklama i registratorima. Elektronske fakture, za razliku od tradicionalnih, dostupne su uvek na jednom mestu i možete ih pronaći uz samo par klikova.

Usvajanjem zakona o elektronskim fakturama, proces kreiranja, prijema, slanja, ali i praćenja uplata i zaduženja je značajno olakšan. Fakture više ne morate unositi ručno, svakodnevno ih štampati i slati poštom, što znači da je i s ekonomskog aspekta korišćenje elektronskih faktura dovelo i do smanjenja troškova, ali i vremena provedenog u kreiranju i slanju faktura na željenu adresu.
Jednostavnije arhiviranje

Više nećete morati da na policama slažete registratore i fascikle pune nepregledne dokumentacije! Inovativne platforme, poput Banqup-a, omogućavaju vam da sve izlazne i ulazne fakture arhivirate na jednom mestu, uz mogućnost jednostavnog pregleda i praćenja njihovog statusa.

Ušteda vremena

Za razliku od tradicionalnih faktura, elektronske fakture možete kreirati za kraće vreme i dostaviti kupcu putem odabranog kanala i državnog Sistema elektronskih faktura (dalje u tekstu SEF) u kratkom vremenskom roku. Takođe, kod eFaktura postoji daleko manja šansa da se potkradu ljudske greške, kao što su, na primer, pogrešan datum izdavanja fakture ili pogrešan rok plaćanja. Smanjenje broja grešaka direktno utiče na uštedu vremena, jer se ono više ne troši na korigovanje.

Poboljšana naplata

Sve fakture koje su kreirane putem SEF-a ili putem platformi koje su povezane sa SEF-om imaju u sebi digitalni podatak o datumu dospeća, kao i o roku plaćanja, tako da je omogućeno da se fakture prate po datumu dospeća. Uzimajući u obzir da kašnjenje plaćanja može dovesti do nelikvidnosti kompanije, kupci se, kroz SEF, podstiču da svoje troškove izmiruju na vreme.
Banqup značajno olakšava komunikaciju s računovođom i knjigovođom jer, zahvaljujući našoj digitalnoj platformi, oni jednostavno i brzo mogu dobiti jasan uvid u sva ulazna i izlazna dokumenta svojih klijenata. Putem Console za računovođe, definiše se način, odnosno kanal razmene dokumentacije: mejlom ili razmenom fajlova, u zavisnosti od potreba i željenih formata.

Automatski obračun PDV-a

Očekuje se da će usvajanje zakona o elektronskim fakturama sa sobom doneti povećanu efikasnost naplate potraživanja, ali i PDV-a. Putem SEF-a, za sve ulazne i izlazne fakture koje se poklapaju, PDV bi se automatski obračunavao, što bi dodatno olakšalo administrativne poslove za koje je do sada bilo potrebno više vremena i preciznosti tokom obračunavanja. Dakle, i u slučaju obračuna PDV-a bila bi manja verovatnoća da se potkrade greška.

Zagarantovana autentičnost i integritet faktura

Upotrebom elektronskih faktura, svim subjektima u državnom Sistemu elektronskih faktura obezbeđeni su autentičnost (kao što je elektronski potpis) i integritet – svi elementi fakture su u digitalnom formatu, što sprečava mogućnost bilo kakve izmene. Ovo znači da jednom izdata faktura može biti izmenjena jedino storniranjem, ako je prihvaćena od strane kupca, ili otkazivanjem, ukoliko nije, i kreiranjem nove fakture, što omogućava potpuno praćenje fakture u svim ciklusima.

Banqup digitalna platforma poboljšava vaše poslovanje i pojednostavljuje zamorne administrativne procese, a cene naših paketa i dostupne funkcionalnosti možete pronaći ovde.
Ukoliko imate dodatna pitanja, uvek se možete obratiti našoj podršci na sales@banqup.rs ili nas pozovite na 0117150758.

 

Banqup - lakše, brže, sigurnije


Aktiviraj Banqup

Uvereni da je Banqup pravo rešenje za vas?
Aktivirajte svoj besplatan nalog još danas.

Kreirajte besplatan nalog