Welcome to our Banqup website! We, and third parties, use cookies on our websites. We use them to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. You can read more about our cookies and change your preferences by clicking on ‘Change my settings'. By clicking on 'Accept all cookies’, you agree to the use of all cookies as described in our Privacy cookie policy.
Integracije

Uvek dostupna veza sa računovođom

Napravite efikasan digitalan način rada sa Banqup jednostavnim integracijama.

Jedna besprekorna integracija

Lako se integrišite sa Banqup API-jima

Banqup postoji da olakša život vama i vašoj firmi. Zbog toga Banqup stvara jedan intuitivan finansijski ekosistem, nezavisan od vašeg računovodstvenog softvera.

Što znači, možete uneti fakture, plaćanja i podatke svojih klijenata direktno iz Banqup-a u svoje postojeće ERP ili računovodstvene sisteme.

Banqup API biblioteka nudi vam razne API-je i usluge. Sve to stvara jednu vezu za najjednostavniji i najefikasniji digitalni način rada.

Accountant standing in front of building laughing at camera
“Preporučujem Banqup jer je kompatibilan sa većinom računovodstvenih softvera, bez dodatnih ulaganja ili potrebe za rekonfiguracijom."
Allan Darquenne

Bureau Comptable Darquenne

Demo Banqup

Saznajte kako vaša firma i klijenti mogu imati koristi od Banqup-a.

Pogledaj demo