Welcome to our Banqup website! We, and third parties, use cookies on our websites. We use them to enhance site navigation, analyse site usage and assist in our marketing efforts. You can read more about our cookies and change your preferences by clicking on ‘Change my settings'. By clicking on 'Accept all cookies’, you agree to the use of all cookies as described in our Privacy cookie policy.
Digitalizacija

U kom formatu su eFakture zakonski validne?

October 3, 2022
5
minuta čitanja

Zakon o elektronskim fakturama sa sobom je povukao mnoge nedoumice, a jedno od najčešćih pitanja koje se postavlja je u kom su formatu zapravo elektronske fakture zakonski validne.

Zakon o elektronskim fakturama sa sobom je povukao mnoge nedoumice, a jedno od najčešćih pitanja koje se postavlja je u kom su formatu zapravo elektronske fakture zakonski validne.

Do sada smo se susretali sa fakturama koje su u papirnom formatu slate na adresu primaoca ili ukoliko se fakture šalju putem maila uglavnom su u PDF ili JPG formatu, ali da li su ti formati validni i u SEF-u?

Prema Zakonu o elektronskim fakturama, format u kojim se fakture kreiraju nije validan ukoliko je PDF, već je valdini format XML. Što bi značilo da račun koji je primaocu poslat u PDF formatu, a nema XML strukturu i elektronsku validaciju, ne smatra se elektronskom fakturom ili digitalnim računom.

Šta je XML format?

Prvenstveno XML format je jedini strandardni format za prijem i slanje faktura putem SEF-a.

XML je programski jezik kreiran za čuvanje i prenošenje podataka, a najčešće se koristi za kreiranje faktura, otpremnice, profakture, kalkulacije...odnosno sva dokumeta koja u sebi sadrže zaglavlje sa podacima primaoca i pošaljioca, kao i stavke na kojima je roba ili usluge sa pratećim podacima. Takođe XML je osmišljen tako da bude lako čitljiv svakom računaru, ali i da se može lako razmenjivati među različitim sistemima.

Nemojte dozvoliti da vas uplaši kreiranje dokumenata u XML formatu, jer ih nećete kreirati sami. Dakle nije potrebno da učite programski jezik pomoću kog ćete kreirati vaše efakture, već ćete to uraditi pomoću:

  1. Specijalizovanih platformi za kreiranje i slanje elektronskih faktura, kao što je Banqup
  2. Putem računovodsvenog programa koji možete povezati sa Banqup platformom ili SEF-om
  3. Direktno putem SEF-a popunjavanjem polja za efakture, koja se automatski kreiraju u XML formatu

PDF format – prikaz ka krajnjem korisniku


Da ne bi došlo do zabune PDF format faktura se koristi kao propratni dokument, odnosno spoljašnji format ili slikovni prikaz fakture kreirane u XML formatu. Faktura do krajnjeg korisnika kao vizuelni prikaz dolazi u PDF formatu, ali se ne smatra validnom ukoliko njena pozadinska struktura nije kreirana u XML formatu, koji joj daje legitiman oblik.

Da li se zakon krši ukoliko su poslate fakture samo u PDF formatu?

Zapravo slanje faktura koje su kreirane samo u PDF formatu, bez unutrašnje XML strukture smatra se kršenjem zakona i neće moći da se pošalju samo u PDF formatu na SEF, niti na drugu platformu.

Prema zakonskoj regulativi o elektronskim fakturama, dokumenti koji su poslati ili primljeni samo u formatu PDF-a ili JPG-a ne smatraju se zakonski validnim, a kako bi se smatrali validnim i verodostojnim unutrašnja forma mora biti ispisana u XML formatu.

Dakle sve fakture koje se šalju putem SEF-a moraju biti u XML formatu, dok se PDF opciono šalje kao faktura, ugovor i drugi prateći dokument.

Takođe važno je naglasiti da prema uredbi novog zakona o elektronskim faktura, sve izdate i primljene fakture čuvaju u državnom Sistemu elektronskih faktura, što znači da njihovo štampanje i čuvanje u vidu papirne dokumentacije ili čuvanje u folderima na računaru, bez čuvanja originalnog digitalnog dokumenta u XML formatu pogodnom za softversku obradu i kontrolisanje u elektronskoj arhivi SEF-a se smatra kršenjem odredba zakona o elektronskim fakturama.

Banqup je pravo rešenje za vas!

Putem Banqup inovativne platforme sve fakture se automatski kreiraju u XML formatu, a možete ih kreirati za manje od jedne minute. Sve fakture kreirane putem naše platforme imaju unutrašnji XML format, dok im je vizuelni prikaz u PDF fomatu.
Takođe Banqup vam nudi digitalnu arhivu u kojoj vam je sva neophodna dokumentacija dostupna na jednom mestu u bilo koje doba dana i u kojoj dokumenta možete bezbedno i dugoročno čuvati. Ono što je takođe jako važno, Banqup je platforma usklađena sa zakonom o elektronskim fakturama i direktno povezana sa državnim Sistemom elektronskih faktura.

 

Banqup - lakše, brže, sigurnije


Aktiviraj Banqup

Uvereni da je Banqup pravo rešenje za vas?
Aktivirajte svoj besplatan nalog još danas.

Kreirajte besplatan nalog